html5 templates

Fundacja Amor Veritatis.

Witaj na stronie fundacji Amor Veritatis.
 

AMOR VERITATIS

to fundacja założona w 2018r. w Wejherowie, której celem jest rozpowszechnianie wiedzy biblijnej, zachęcanie do pobożnego życia a także pokazywanie szczerej wiary w praktyce przez charytatywne, kulturowe i oświatowe działania. Jej nazwa oznacza Dla miłości prawdy i pochodzi ze wstępu 95 Tez Marcina Lutra.

Gdzie można kupić "Inny Ogień" ?

Drodzy Przyjaciele Fundacji Amor Veritatis,

Być może niektórzy z Was w ostatnich dniach zastanawiali się nad tym, gdzie można kupić książkę „Inny Ogień”, ponieważ nie widać jej w chwili obecnej  w sklepach. Tydzień po publikacji zwrócono nam uwagę, że brakuje dużej części przypisów w książce i części redakcji. Po wnikliwym zbadaniu sprawy, okazało się, że w dużej mierze przyczynił się do tego brak pełnej zgodności między MS Word a Open Office.   Na przedostatnim etapie przygotowania tekst został zaimportowany do Open Office z Word’a i po prostu przypisy zostały usunięte przez program. Pomimo sprawdzania tekstu przed publikacją nikt nie zauważał braku wszystkich przypisów.

W związku z tym, planujemy drukować książkę jeszcze raz z wszystkimi przypisami, jednak może to trochę potrwać- przynajmniej parę miesięcy. Wszyscy ci, którzy już kupili „Inny Ogień” dostaną darmową kopię poprawionej edycji po publikacji. W międzyczasie, jeśli ktoś już chciałby mieć książkę (bez wszystkich przypisów i części redakcji), taka możliwość istnieje, ale wyłącznie przez fundację. Cena będzie odpowiednio obniżona. W takim przypadku proszę napisać prośbę na adres fundacji   amorveritatis@protonmail.com lub można kupić na Allegro.   Zakup za obniżoną cenę nie uprawnia do dodatkowej darmowej kopii po jej publikacji. Należy także nadmienić, iż wersja bez przypisów nie straciła nic ze swej zasadniczej treści i dobrze się ją czyta w języku polskim. Niezależna polonistka, która obecnie czyta pozycję stwierdziła, że „książkę czyta się tak jakby ona była napisana w języku polskim.”  Przypisy można czytać lub ściągnąć tutaj.


Serdecznie pozdrawiamy i przepraszamy za jakąkolwiek niedogodność
Fundacja Amor VeritatisKOMENTARZ do NT JOHNA MACARTHURA teraz w sprzedaży

Drodzy przyjaciele Fundacji Amor Veritatis,

Z wielką radością informuję, że Komentarz do Nowego Testamentu Johna MacArthura jest już w sprzedaży przez Fundację. Koszt 119,99 zł plus 8,99zł za przesyłkę.     

Klikinij na ten link do naszego sklepu na AllegroWYDAWNICTWO

Fundacja AV wydaje wartościowe książki

Fundacja AV wydaje wartościowe książki i obecnie posiada wyłączne prawo do wydawania popularnego Komentarza Nowego Testamentu dr. Johna MacArthura. Komentarz już jest w sprzedaży.

Amor Veritatis posiada także wyłączne prawo do wydania książki Inny Ogień (Strange Fire). Jest to pozycja o historii i nadużyciach ruchu charyzmatycznego także z autorstwa dr. Johna MacArthura. Z Bożym błogosławieństwem pozycja jest do zdobycia wyłącznie  przez fundację .

Modlitwa (Pray) jest kolejną książką obecnie w opracowaniu Fundacji AV. To praktyczna pozycja napisana przez misjonarza Warrena Myersa i jego żonę Ruth. Pomaga wierzącemu bardziej skutecznie się modlić. Książka powinna być w sprzedaży w 2020r.

KONFERENCJEZnajdź Nas

Nasi Partnerzy

                                   Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osób fizycznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016r. informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

FUNDACJA AMOR VERITATIS

ul. Dąbrowskiego 5/2

84-200 Wejherowo

NIP: 588-243-61-78

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, w tym realizacji swoich praw, proszę się kontaktować na adres

e-mail: amorveritatis@protonmail.com

Dane będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach:

1. Wsparcie finansowe projektów Fundacji AV

2. Marketing świadczonych usług/towarów

3. Świadczenie usług/sprzedaż towarów oferowanych przez Fundację AV.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

W zależności od celu przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail, nr telefonu, numer konta bankowego.

Inne dane niż wskazane powyżej nie będą przetwarzane przez Administratora.

Podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, jednak brak podania wskazanych danych uniemożliwi zawarcie niektórych transakcji.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania transakcji i przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych.

Administrator informuje, że nie przetwarza Pani/Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.