Fundacja Amor Veritatis.

Witaj na stronie fundacji Amor Veritatis.
 

AMOR VERITATIS

to fundacja założona w 2018r. w Wejherowie, której celem jest rozpowszechnianie wiedzy biblijnej, zachęcanie do pobożnego życia a także pokazywanie szczerej wiary w praktyce przez charytatywne, kulturowe i oświatowe działania. Jej nazwa oznacza Dla miłości prawdy i pochodzi ze wstępu 95 Tez Marcina Lutra.

Doktryna Biblijna

Teologia systematyczna od Johna MacArthura i Richard'a Mayhue, jest w sprzedaży. 
https://allegro.pl/oferta/doktryna-biblijna-12768429523 

Inny Ogień drugie wydanie jest już w sprzedaży. 

Drodzy Przyjaciele Fundacji Amor Veritatis,

Mamy zaszczyt poinformować, że drugie wydanie Inny Ogień już jest w sprzedaży.   Ta edycja ma wszystkie przypisy, które powinny być w tej pozycji.     Dla tych, którzy posiadają pierwsze wydanie przypisy można czytać lub ściągnąć tutaj.


Serdecznie pozdrawiamy,
Fundacja Amor VeritatisKOMENTARZ do NT JOHNA MACARTHURA teraz w sprzedaży

Drodzy przyjaciele Fundacji Amor Veritatis,

Z wielką radością informuję, że Komentarz do Nowego Testamentu Johna MacArthura jest już w sprzedaży przez Fundację. Koszt 119,99 zł plus 8,99zł za przesyłkę.     

Klikinij na ten link do naszego sklepu na AllegroWYDAWNICTWO

Fundacja AV wydaje wartościowe książki

Fundacja AV wydaje wartościowe książki i obecnie posiada wyłączne prawo do wydawania popularnego Komentarza Nowego Testamentu dr. Johna MacArthura. Komentarz już jest w sprzedaży.

Amor Veritatis posiada także wyłączne prawo do wydania książki Inny Ogień (Strange Fire). Jest to pozycja o historii i nadużyciach ruchu charyzmatycznego także z autorstwa dr. Johna MacArthura. Z Bożym błogosławieństwem pozycja jest do zdobycia przez fundację i naszych partnerów handlowych.

Modlitwa (Pray) jest kolejną książką obecnie w sprzedaży Fundacji AV. To praktyczna pozycja napisana przez misjonarza Warrena Myersa i jego żonę Ruth. Pomaga wierzącemu bardziej skutecznie się modlić.  

KONFERENCJEZnajdź Nas

Nasi Partnerzy

                                   Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osób fizycznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016r. informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

FUNDACJA AMOR VERITATIS

ul. Dąbrowskiego 5/2

84-200 Wejherowo

NIP: 588-243-61-78

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, w tym realizacji swoich praw, proszę się kontaktować na adres

e-mail: amorveritatis@protonmail.com

Dane będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach:

1. Wsparcie finansowe projektów Fundacji AV

2. Marketing świadczonych usług/towarów

3. Świadczenie usług/sprzedaż towarów oferowanych przez Fundację AV.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

W zależności od celu przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail, nr telefonu, numer konta bankowego.

Inne dane niż wskazane powyżej nie będą przetwarzane przez Administratora.

Podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, jednak brak podania wskazanych danych uniemożliwi zawarcie niektórych transakcji.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania transakcji i przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych.

Administrator informuje, że nie przetwarza Pani/Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.